Nghị quyết mới cho bất động sản rã băng 2014

Nghị quyết 01/NQ-CP mới của chính phủ giúp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản năm 2014 được cho thuê văn phòng quận 1 cập nhật cho bạn đọc như sau:

Theo đó các bộ ngành cần quán triệt và chỉ đạo những nội dung sau để phục hồi cho bất động sản 2014 rã băng

1x1.trans Nghị quyết mới cho bất động sản rã băng 2014

Giới đầu tư và người dân đang trông chờ NQ 01/NQ-CP giúp thị trường bất động sản rã băng

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, những vướng mắc và biện pháp khắc phục trong tháng 3/2014.

Đồng thời hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách phù hợp đối với thị trường bất động sản. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đến khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành. Nghiên cứu việc mở rộng quyền cho thuê, chuyển nhượng nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất.

Đối với các chủ đầu tư dự án được Nhà nước giao đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính, chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất và chưa bán được hàng thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian được gia hạn tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.

Xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp chậm triển khai, không có khả năng triển khai.

Tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng các nhóm khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo đề án đã được phê duyệt.

Rà soát, bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho bồi thường giải phóng mặt bằng, xây đựng các công trình xử lý nước thải tập trung và một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, thiết yếu khác trong khu công nghiệp.

Rà soát bổ sung cơ chế phát triển hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp đối với các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Có giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho lao động và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu công nghiệp.

Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt một số đề án thành lập khu hành chính – kinh tế đặc biệt.

Đó là một trong những nội dung nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ giao cho các bộ ngành liên quan thực hiện trong năm 2014 mà cho thuê văn phòng quận 1 thông tin cập nhật cho bạn đọc. Hi vọng thị trường bất động sản sẽ lạc quan hơn so với tình hình ảm đạm của năm 2013 và một năm truoc1. Thân ái!

Mời quý khách Xem thêm

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI MỚI CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI CŨ CÙNG CHỦ ĐỀ